VENYKEKENGÄN VALMISTUS

VENYKEKENGÄN VALMISTUS

VALMISTUKSEN VAIHEET

KAPPALEIDEN LEIKKUU

PÄÄLLISEN JA VUORIN KAPPALEET LEIKATTIIN KAAVOJEN AVULLA.

PÄÄLLISEN, VENYKKEEN JA VUORIN OMPELU

KAPIN KIINNITYS

PINKOPOHJAN KIINNITYS

VUORIN PINGOTUS

KÄRKIKOVIKKEEN KIINNITYS

KÄRKIKOVIKE KIINNITETTIIN LÄMMÖN AVULLA VUORIIN.

PÄÄLLISEN PINGOTUS

RANDIN KIINNITYS

RANDI LIIMATTIIN PINKOPOHJAAN

POHJAN KIINNITYS

POHJA KIINNITETTIIN KONTAKTILIIMALLA PINKOPOHJAAN JA HIOTTIIN MUOTOON.

POHDINTAA VALMISTUKSESTA

VENYKEKENGÄN VALMISTUS SUJUI MIELESTÄNI KOHTUULLISEN HYVIN. PÄÄLLISEN JA VUORIN OMPELU ONNISTUI HYVIN VAIKKA EN OLLUT TÄYSIN TYYTYVÄINEN OMPELUJÄLKEEN. UUTENA ASIANA PÄÄLLISEN OMPELUSSA OPIN OHENNUSKONEEN KÄYTÖN. MYÖS KAPIN JA POHJAN KIINNITYKSESSÄ OPIN KÄYTTÄMÄÄN LAITTEITA JA TYÖMENETELMIÄ. HAASTEELLISINTA VENYKEKENGÄN VALMISTUKSESSA OLI MIELESTÄNI RANDIN JA POHJAN KIINNITYS. ERITYISESTI RANDIN KIINNITYS OLI MINULLE HAASTEELLISTA JA SIINÄ OLISIN VOINUT ONNISTUA PAREMMIN. PARHAITEN ONNISTUIN MIELESTÄNI PÄÄLLISEN JA VUORIN PINGOTTAMISESSA.